Problem: segrevanje šolskih učilnic v zgradbi pod spomeniškim varstvom.

 • segrevanje učilnic skozi okna
 • spomeniško varstvo šole: zunaj zgradbe ne smemo

spreminjati, prepovedano: zunanje rolete, klima

 • žarki ostajajo ujeti v prostoru – učinek tople grede
 • vročina slabo vpliva na počutje učencev

  Raziskava

 • ogled izdelave oken
 • meritve svetilnosti polarizatorjev
 • meritve segrevanja skozi polarizatorje
 • kontaktiranje strokovnjakov in fakultete
 • pregled obstoječih rešitev
 • anketa

   Rešitev: Žarko

 • upočasnjuje segrevanje prostora
 • zmanjšuje vdor sončnih žarkov
 • plast polarizatorja, ki jo namestimo na
  notranjo stran okna
 • ne spreminja zunanjega izgleda stavbe
 • vidi se skozi, saj je brezbarven
 • prijazen okolju in zdravju
 • varčen: pasivno hlajenje, ne rabi elektrike

Strokovnjaki

 • doktor znanosti, inženirka gradbeništva, inženirka tehnologije prometa, fizik
 • višja konservatorka

Delitev

 • sorodniki, vrstniki, prijatelji, učitelji, FLL ekipe
 • strokovnjaki, MIK, SIMER
 • Univerza Maribor – FNM
 • Zavod za varstvo kulturne dediščine, ITOS

V času od aprila do oktobra se učilnice v I. OŠ Celje prekomerno segrevajo, zaradi česar so morali tudi že odpovedati pouk. Problem povzročajo sončni žarki, ki vstopajo skozi okna. Ob stiku z oknom se žarki zlomijo in ostanejo ujeti v prostoru, kar se izraža kot toplota. Ker je naša šola pod spomeniškim varstvom in zato ne smemo spreminjati njene zunanjosti, posledično ne moremo uporabiti klim in zunanjih rolet. Rezultati naše ankete so pokazali, da učenci vročino čutijo kot problem in imajo željo po rešitvi.

Naša rešitev je ŽarkoBW, polarizirana steklena plast, ki jo pritrdimo na notranjo stran okna ter upočasnjuje segrevanje prostora. Sončni žarki se po prostoru premikajo kot elektromagnetno valovanje. Ob stiku z oknom se zlomijo in zato ostanejo ujeti v prostoru in ga segrevajo. Naša rešitev omogoča, da v prostor prihajajo le žarki, ki imajo smer gibanja v navpični smeri glede na tla. Pritrdimo jo s posebno tekočino, ki naredi vakuum, enako kot na zaščitnih steklih za telefon. Robove rešitve bi zalepili s silikonom, ki prepreči uhajanje lepilne tekočine ter dodatno pritrdi našo rešitev. Naša rešitev je 2 mm debela, skoraj prozorna in tako primerna za stavbe pod spomeniškim varstvom. Ker ne potrebuje elektrike, je ekološko varčna in dolgotrajna. Izvedljivost smo preverili z različnimi poskusi: termično kamero, naprava za svetilnost. Izračunali smo ceno in prihranek.

Dostopnost