Problem: prazna igrišča v poletnem času zaradi vročine.

 • Večina celjskih igrišč je izpostavljenih soncu,
 • igrala ne spodbujajo sodelovanje med starši in otroci,
 • igrala ne vzpodbujajo dovolj motoričnih sposobnosti,
 • igrišča so otrokom nezanimiva, saj so monotona.

Raziskava

 • Anketa med učenci zadnje triade osnovne šole,
 • analiza igrišč v Celju,
 • pregled varnostnih publikacij,
 • merjenje velikosti šolskega igrišča in igral,
 • raziskava rastlinskih materialov,
 • intervju otrok in staršev prve triade osnovne šole.

Rešitev: Pingralo

 • Modernizirano igrišče,
 • senco omogočata zelena stena povezana z balvanom in mreža,
 • postavljenih 12 igral, ki spodbujajo motorične sposobnosti,
 • dodana igrala, ki spodbujajo sodelovanje več generacij,
 • vključene miselne igre, igrala za invalide,
 • uporabnost v vseh letnih časih.

Strokovnjaki

 • Strojni inženir,
 • študentka krajinske arhitekture,
 • industrijski oblikovalec.

Delitev

 • sorodniki, vrstniki, prijatelji, učitelji, FLL ekipe,
 • proizvajalci igral: MODUS, Igras, Viles,
 • občino Celje,
 • uporabniki igrišč,
 • organizacijo SLOfit.

V poletnih mesecih so igrišča zaradi vročine in izpostavljenosti soncu pogosto neobiskana. Analiza igrišč je pokazala, da nobeno ne vsebuje igral, ki bi vzpodbujala sodelovanje med starši in otroci. Postavljena igrala ne spodbujajo oz. spodbujajo le malo motoričnih spretnosti. Prav tako so otrokom zaradi monotonosti nezanimiva. Rezultati opravljenega intervjuja z otroci in starši prve triade so potrdili potrebo po senci nad igrišči in igralih, ki bi spodbujala medgeneracijsko sodelovanje.

Rešitev je modernizirano igrišče, na katero senco meče zelena stena, ki je povezana z balvanom. Igrišče je zasnovano in postavljeno tako, da skozi celotno leto poskušamo pridobiti največji učinek sence. Postavljenih je 12 igral, vsako spodbuja motorične sposobnosti. 5 igral smo zasnovali sami, in sicer progo s kolesi, plezalni trikotnik, računalo, tunel in povezavo plezala s toboganom. Da bi povezali več generacij smo dodali igrala za starejše (plezalno steno) in 3 takšne, ki zahtevajo sodelovanje otrok in staršev (progo s kolesi, plezalni trikotnik, skupna gugalnica). Vključena so tudi miselna igrala, igrala za invalide, pitnik ter umivalnik. S kolesi proizvajamo tudi električno energijo.

Dostopnost