Raziskovalno vprašanje: Ali lahko preprečimo neločevanje v skupnostih/blokih?

 • Ali lahko omogočimo samo pravilno odlaganje smeti v prave zabojnike?
 • Ali lahko smetem sledimo?
 • Ali je možno, da kazen plača samo oseba v bloku, ki ne ločuje?

Problem

 • Smeti ne ločujejo vsi.
 • Kazen plačajo vsi prebivalci bloka.
 • Smeti se ne sledijo.

Naša rešitev: Smetko sledko

 • Prenovljen ekološki otok in novi zabojniki s skenerjem.
 • Nove posebne vrečke za smeti s črtnimi kodami.
 • Sledi smetem.
 • Za določen tip vrečke se odpre ustrezni zabojnik.
 • Porabnik s skenerjem poskenira črtno kodo in če je prava, se odpre tudi ustrezni zabojnik za smeti.

Prednosti

 • Omogoča sledljivost smetem.
 • Kazen v bloku plača le oseba, ki ne ločuje.
 • Ob pravilni kombinaciji se odpre ustrezni zabojnik.
 • Inšpektor ali komunalni delavec samo poskenira črtno kodo in ve, kdo je njen uporabnik.

Strokovnjaki

 • diplomirani inženir avtomatike
 • čistilka na šoli
 • strokovnjaki iz Simbia
 • delavec na Simbiu
 • tiskar

Delitev

 • ciljna publika: stanovalci blokov, sošolci
 • strokovnjaki Centra za ravnanje z odpadki Celje
 • spletna stran ekipe: www.fllbw.si

Naš projekt je Trash Tracker ali Smetko Sledko. Za naš problem smo si izbrali nepravilno ločevanje smeti v skupnostih, ker je naša knjižničarka dobila kazen za nepravilno ločevanje. To jo je razjezilo, ker ona ločuje, drugi pa ne. Naša članica Lija veliko časa preživi v knjižnici in knjižničarka ji je zaupala svoj problem, mi pa smo ga na sestanku predelali. Najprej smo razmišljali, da bi na živila nalepili NFC nalepke, vendar bi bil projekt predrag, zato smo se usmerili v črtne kode, ki smo jih videli v trgovinah. Razmišljali smo tudi o prenovljenih vrečkah. Tako naša rešitev vsebuje prenovljene ekološke otoke s pametnimi kantami in centralnim čitalcem črtnih kod in prenovljenimi vrečkami. Na vrečki je barven rob z napisom za ljudi s slabšim vidom, ker smo ugotovili, da je naš član Valentin barvno slep. Na vrečki je tudi Braillova pisava za slepe. Vrečka ima prozoren spodnji rob, da lahko inšpektorji ali smetarji vidijo vanjo. Napis na vrečki, ki dokazuje tip smeti, je na obeh straneh, ker smo ugotovili, da večina ljudi vrečko zavihne, ko jo položi v svoj koš za smeti.

Dostopnost